Przebudowa DK91 w Częstochowie: 50% prac ukończonych

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował o tym, że obecnie na przebudowie drogi krajowej nr 91 wykonano już połowę planowanych robót. Aktualnie na budowie trwają zaawansowane prace konstrukcyjne na trzech dwupoziomowych skrzyżowaniach, które są elementem kluczowym inwestycji. Są to skrzyżowania znajdujące się w miejscu dawnej estakady na al. Pokoju i ul. Jagiellońskiej, skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Rejtana, oraz przy ulicy Legionów. W ramach tych działań budowane są nasypy, a także wzmacniane jest podłoże.

Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, Maciej Hasik, poinformował, że w połowie tego miesiąca na placu budowy zostaną dostarczone pierwsze elementy konstrukcyjne kładek dla pieszych. Następnie rozpoczną się prace montażowe tych kładek. Pierwsze przeprawy będą wznoszone na wysokości ulic Mireckiego i Stromej. W chwili obecnej elementy te są przygotowywane do transportu w fabryce prefabrykatów.

Wykonawca inwestycji przekazał informację, że ogółem zaawansowanie wszystkich specjalistycznych prac na budowie wynosi w tym momencie (biorąc pod uwagę faktycznie wykonane i sfakturowane roboty) od 50 do 55% zakresu inwestycji od momentu wznowienia prac budowlanych.