Przebudowa skrzyżowania pomiędzy al. Wyzwolenia a ul. Fieldorfa-Nila w Częstochowie

W Częstochowie, w dzielnicy Północ, wreszcie doszło do wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za przebudowę skrzyżowania między al. Wyzwolenia a ul. Fieldorfa-Nila. Niebawem nastąpi podpisanie umowy i rozpoczną się prace nad modernizacją tego miejsca. Według planów, do końca tego roku skrzyżowanie zostanie gruntownie przebudowane, co oznacza, że tymczasowe plastikowe pół-ronda zostaną zastąpione nowymi konstrukcjami z betonu i granitu.

Planowana modernizacja będzie kosztować ponad 2 miliony złotych. Jak podkreśla Maciej Hasik, procedura umożliwiająca podpisanie umowy już jest na etapie finalizacji, dzięki czemu niedługo plac budowy zostanie przekazany wyłonionemu wykonawcy. Środki finansowe na realizację tej inwestycji pochodzą w całości z lokalnego budżetu miasta Częstochowy.

Głównym celem realizacji projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego poruszających się po tej części miasta. Poprawa infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu oraz towarzyszących jej elementów stanowić będzie idealne dopełnienie innych inwestycji, które były realizowane w najbliższym sąsiedztwie w ciągu ostatnich lat.