Przetarg na części Placu Biegańskiego

Centrum Obsługi Miasta Częstochowa ogłosiło przetarg publiczny na dzierżawę dwóch części Placu Biegańskiego pod ogródki gastronomiczne. Plac Władysława Biegańskiego został przekazany pod stałą dyrekcję CUK decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2023 roku.

Ogródek gastronomiczny musi spełniać wymagania zawarte w zarządzeniu Prezydenta Częstochowy z kwietnia ubiegłego roku. Opisuje zasady lokalizacji, usytuowania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenie z uwzględnieniem wytycznych CUK. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do 2 lat (01.05.2023 r. do 30.04.2025 r.), uprawniająca do korzystania z gruntu celem posadowienia i prowadzenia ogródka gastronomicznego w sezonie letnim tego i przyszłego roku.

Stawka wywoławcza czynszu (miesięczna) została ustalona w wysokości netto 4 600 zł + VAT (23%) za powierzchnię 300 m2 (tj. za jeden ogródek) za okres posadowienia i prowadzenia ogródka gastronomicznego (miesiące maj – październik). W okresie, w którym ogródek gastronomiczny zostanie zdemontowany po zakończeniu sezonu letniego, dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty czynszu w stałej wysokości 500 zł miesięcznie netto. Wadium zostało ustalone w wysokości 10 000 zł. Termin jego wpłaty upływa 7 kwietnia br.