Rozwój infrastruktury przemysłowej w Częstochowie: propozycja modernizacji Alei Pokoju

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzymał wniosek od miasta Częstochowy, w którym proponuje się przebudowę pewnego odcinka Alei Pokoju. Ta propozycja jest jednym z wielu projektów przedstawionych w ramach tego programu. Głównym celem omawianego projektu jest rozwój stref przemysłowych w Częstochowie. Projekt zakłada dokonanie zmian na odcinku Alei Pokoju rozciągającym się od ronda Reagana do ronda Szwejkowskiego. Planowana długość przebudowy to około 1 kilometr, który obejmie także modernizację wiaduktu przechodzącego nad torami kolejowymi.

Według urzędu miasta, ten projekt znacznie poprawi skomunikowanie terenów przemysłowych, zwłaszcza gruntów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Kusięcka i Korfantego), z drogami krajowymi o numerach DK-91, DK-43 oraz DK-46. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 40 milionów złotych, z czego miasto Częstochowa wnioskuje o dofinansowanie wysokości 39,2 miliona złotych. Wkład własny miasta ma wynieść minimum 2 procent kwoty całkowitej.

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, podkreśla, że wybrano te projekty, które przyczynią się do lepszej komunikacji w mieście, stymulują rozwoj lokalnej gospodarki, sportu oraz edukacji zawodowej.