Sierpień – miesiąc pielgrzymek. Aż 72 tysiące pątników odwiedzą Częstochowę

W obliczu nadchodzącego sierpnia, zarejestrowano imponującą liczbę 165 grup pielgrzymkowych, które mają zamiar udać się do Częstochowy. Przez cały miesiąc, do tego miasta dotrze niewiarygodna liczba 72 tysięcy pątników, którzy podejmą męczącą podróż pieszą, rowerową czy biegową w ramach organizowanych pielgrzymek.

Podróż do Jasnej Góry latem jest popularną praktyką wśród wiernych z całej Polski, którzy pokonują setki kilometrów, aby tam dotrzeć. Szczególnie intensywny ruch pielgrzymkowy obserwuje się w sierpniu, kiedy to obchodzone są dwa ważne święta katolickie: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz Święto Matki Boskiej Częstochowskiej (26 sierpnia). Na ten rok planowane jest przybycie aż 165 różnego rodzaju grup pielgrzymkowych.

Największy napływ pielgrzymów przewiduje się na połowę miesiąca. Oczekuje się bowiem, że 14 sierpnia liczba osób docierających do Częstochowy przekroczy 16 tysięcy. Tego dnia do miasta zawitają między innymi dwie grupy pielgrzymkowe z Warszawy (łącznie około 9 tysięcy osób), a także pątnicy z Siedlec (2000 osób), Tomaszowa Mazowieckiego (600 osób), Lublina (2000 osób) i Łowicza (600 osób).

Również dzień wcześniej, 13 sierpnia, do Częstochowy przybędzie spora grupa pielgrzymów. Wśród zaplanowanych na ten dzień pielgrzymek znalazły się między innymi Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej (4900 osób) oraz 42. Kielecka Piesza Pielgrzymka (1300 osób). Sumując wszystkich pielgrzymów docierających tego dnia do Częstochowy otrzymujemy imponującą liczbę ponad 13 tysięcy osób.