Sytuacja na nowej linii kolejowej S9 łączącej Częstochowę, Pyrzowice i Tarnowskie Góry

Z kolei linia S9, która od grudnia kursuje z Częstochowy do Tarnowskich Gór przez Pyrzowice, notuje miesiąc po miesiącu wzrost liczby pasażerów. Przewiduje się w marcu zmiany w rozkładzie jazdy, które umożliwią pasażerom podróżującym z Warszawy łatwiejsze przesiadki w Zawierciu na pociągi do Pyrzowic.

Utworzenie linii S9 poprzedzone było znaczną inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych, które zadbały o rewitalizację – a tam, gdzie to było konieczne – odbudowę trasy między Zawierciem a Tarnowskimi Górami. Projekt ten rozpoczął się na początku 2021 roku i został zakończony pod koniec 2023 roku. Pociągi na odnowionej trasie ruszyły 10 grudnia. Łączny koszt prac wyniósł 660 mln zł, z czego 500 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obecnie z nowej linii korzystają wyłącznie pociągi relacji Częstochowa – Tarnowskie Góry przez Pyrzowice, eksploatowane przez Koleje Śląskie na zlecenie urzędu marszałkowskiego. Nie jest to jednak najważniejsza trasa, gdyż docelowo do lotniska mają również dojeżdżać pociągi z Katowic przez Sosnowiec. Wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe dopiero po zakończeniu przebudowy węzła kolejowego w Katowicach. W okresie remontu, przepustowość linii nie jest wystarczająca, aby umożliwić dodatkowe kursy w kierunku północnym województwa śląskiego.