Uprawnienia Karty Dużej Rodziny w Częstochowie a opłaty za śmieci

W Częstochowie samo posiadanie Karty Dużej Rodziny nie oznacza automatycznie niższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istotnym warunkiem, aby skorzystać z takiej ulgi, jest rezydowanie rodziny wielodzietnej na tej samej nieruchomości. Radni PiS argumentują, że Karta Dużej Rodziny jest przyznawana dożywotnio i każdy jej właściciel powinien być uprawniony do obniżonych opłat za śmieci. Planują oni zwrócić się do Wojewody Śląskiego, aby sprawdzić, czy miasto pozbawiło nieuprawnienie rodzin wielodzietnych przysługującej im ulgi.

Karta Dużej Rodziny obowiązuje na terenie całego kraju i jest przyznawana rodzinom z co najmniej czwórką dzieci. Posiadacze tej karty mogą korzystać z licznych zniżek, takich jak ta na przejazdy kolejowe czy opłatę za wydanie paszportu, a także innych ulg oferowanych przez instytucje państwowe oraz podmioty prywatne.

W przeszłości w Częstochowie karta ta umożliwiała korzystanie z 50% ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak Centrum Usług Komunalnych wydało informację, że obecnie możliwość skorzystania z ulgi związanej z opłatami za śmieci istnieje tylko w przypadku zamieszkiwania na tej samej nieruchomości przez rodzinę wielodzietną. Tym samym posiadanie Karty Dużej Rodziny przez jednostkowych członków rodziny nie wystarcza do skorzystania z ulgi.