Urząd Miasta przypomina – zgłoś swój samochód

Urząd Miasta Częstochowy przypomina o obowiązku meldunkowym, a także zgłoszeniu kupna/sprzedaży oraz rejestracji pojazdu. Wydział Spraw Obywatelskich przypomina o niektórych obowiązkach wynikających z przepisów prawa, które załatwia się poprzez organ administracji samorządowej.

Każdy kto mieszka w Polsce ma obowiązek zameldować się. Należy to zrobić najpóźniej w 30 dniu od przybycia do danego miejsca zamieszkania – osobiście lub przez pełnomocnika; w Urzędzie Miasta lub przez Internet (tu z pomocą profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu). Zbycie lub nabycie pojazdu należy zgłosić w urzędzie (dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (nie można zgłosić nabycia/zbycia pojazdu), pojazd należy zarejestrować.

Termin na dokonanie tych czynności (dla transakcji zawartych od 1 lipca 2021r.) wynosi 60 dni. Za niedopełnienie ww. czynności w terminie nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.