Warsztaty dla parafialnych koordynatorów w Częstochowie

W dniach 2-3 grudnia w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie odbyły się dwudniowe warsztaty edukacyjne zatytułowane „Słuchanie, rozeznawanie, misja”. Celem tego wydarzenia było zapewnienie formacji dla parafialnych koordynatorów synodalnych. Uczestnicy mieli szansę na zgłębienie teologicznych aspektów synodalności, zdobycie umiejętności aktywnego słuchania i bycia słyszalnym, tworzenie kultury spotkania oraz nade wszystko umocnienie swojego związku z Bogiem i Kościołem.

Na początku warsztatów prof. dr hab. Marcin Jewdokimow przedstawił fundamenty procesu synodalnego i omówił metody pracy, które miały być stosowane podczas zajęć. Następnie dr Mateusz Tutak skoncentrował swoją konferencję na istotności modlitwy w procesie synodalnym i poprowadził medytację na temat słowa „spotkanie”.

Sobotnie popołudnie zostało poświęcone warsztatom komunikacyjnym, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o technikach efektywnego mówienia, aktywnego słuchania oraz znaczeniu informacji zwrotnej. Siostra Monika Jagiełło SAC i Michał Grzeć ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego poprowadzili te sesje.