Wielkanocne śniadanie

W Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Kazimierza Płaskiego odbyło się spotkanie wigilijne na ulicy Targowej. Tradycyjnie odbywa się w Wielką Sobotę dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

„W czasie wielkanocnych świąt nikt nie powinien zostać sam. Cieszę się, że dla tych osób, których losy są bardziej skomplikowane, przygotowano takie spotkanie. Serdecznie dziękuję tym, którzy dbają i pomagają, bez nich nie udałoby się zorganizować tego święta” – mówił podczas Śniadania prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Z pomocy w postaci wspólnych posiłków i paczek żywnościowych podczas uroczystości skorzystało około 350 mieszkańców Częstochowy. Są to osoby starsze, samotne, chore, w trudnej sytuacji życiowej, bezsilne społecznie, bezdomne lub zagrożone bezdomnością – zauważają pracownicy MOPS.