Wprowadzenie nowej organizacji ruchu w związku z modernizacją ul. Bohaterów Katynia w Częstochowie

Z dniem dzisiejszym, 3 lipca, nastąpiło zamknięcie fragmentu ulicy Bohaterów Katynia, rozciągającego się od ulicy Owsianej aż do nieruchomości oznaczonej numerem 90. Ta zmiana organizacji ruchu jest efektem rozpoczęcia pierwszego etapu prac przy remoncie omawianej ulicy.

Przebudowa ulicy Bohaterów Katynia w Częstochowie już ruszyła, co wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla kierowców. Refleksje na temat sytuacji drogowej na tym odcinku musieli zrobić wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Informacje o wprowadzeniu zmian przekazuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Zgodnie z jego komunikatem, podjęto decyzję o zamknięciu części ulicy Bohaterów Katynia – od ulicy Owsianej do posesji o numerze 90 – ze względu na planowaną inwestycję. Obszar ten obejmuje także wiadukt nad linią kolejową oraz dochodzącą do niego ulicę Różaną. Przewiduje się, że normalna organizacja ruchu zostanie przywrócona 8 listopada bieżącego roku.