Wsparcie dla potrzebujących podczas nadchodzących mrozów: współpraca Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" i policji

Zarówno personel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” jak i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji podjęli działania mające na celu ochronę osób znajdujących się w sytuacji bezdomności przed zbliżającymi się mrozami, które mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Skoncentrowali swoje wysiłki na inspekcji budynków komunalnych, w których mogłyby przebywać osoby znajdujące się w desperackiej sytuacji.

Przeprowadzono kontrolę zarówno budynków niezamieszkałych, jak i tych, które są obecnie wykorzystywane, ale posiadają nieużywane pomieszczenia. Te ostatnie mogą służyć jako schronienie dla osób najbardziej potrzebujących. Stróże prawa w towarzystwie przedstawicieli administracji nieruchomości dokonali inspekcji wybranych wcześniej miejsc.

Podczas sezonu zimowego tego rodzaju działania będą realizowane regularnie. Mają one na celu dostarczenie informacji osobom bezdomnym o dostępnej dla nich pomocy, która obejmuje zapewnienie noclegu i posiłków na terenie miasta.

Od dłuższego czasu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” zwraca się do mieszkańców z prośbą o zauważanie i zgłaszanie osób, które mogą potrzebować wsparcia.

Korzystając z bezpłatnej linii telefonicznej 987, można uzyskać informacje o możliwości zapewnienia noclegu i wyżywienia dla osób będących w kryzysie bezdomności.