Wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego dla Filharmonii Częstochowskiej – inwestycja w rozwój i remonty

Filharmonia Częstochowska otrzyma wsparcie finansowe od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, co z pewnością przyczyni się do znacznego wzbogacenia oferty artystycznej. Adam Klocek, dyrektor tej instytucji kulturalnej, wyraża przekonanie, że początkowo fundusze zostaną przeznaczone na niezbędne prace remontowe.

Planowane jest, że Filharmonia Częstochowska będzie otrzymywać od Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 2 mln złotych każdego roku. W sumie, w ramach podmiotowej dotacji, instytucja ta uzyska wsparcie finansowe na poziomie 6 mln złotych. Dodatkowo, Filharmonia otrzymuje roczną dotację od miasta, która wynosi 9,8 mln zł.

Już doszło do wymiany umów, które potwierdzają, że Urząd Marszałkowski staje się samorządem współprowadzącym Filharmonię Częstochowską. Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta, wyraził nadzieję, że dzięki dodatkowemu finansowaniu, Filharmonia będzie mogła dalej się rozwijać i poszerzać swoją ofertę. Szczególnie chodzi tu o możliwości związane z przygotowaniem artystycznym. Prezydent podkreślił również, że Filharmonia Częstochowska, dzięki swojej nieustannej działalności, w pełni zasługuje na bycie uznawaną za instytucję ponadregionalną, a nawet wojewódzką.