Wyłoniono wykonawcę modernizacji prowizorycznego ronda w dzielnicy Północ

Procedura wyboru kontrahenta do działania na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ulicą Fieldorfa – Nila na północy miasta jest w końcowej fazie. Następnie, planowane jest podpisanie umowy i przekazanie terenu budowy wybranej firmie.

W ramach przeprowadzonego procesu przetargowego, najbardziej korzystna była propozycja firmy Rafalin. Według jej oferty, koszt renowacji wyniesie około 2 miliony 150 tysięcy złotych. Środki finansowe na ten cel zostaną pokryte w pełni z budżetu miasta Częstochowy. Zdaniem rzecznika MZD w Częstochowie, Macieja Hasika, kluczowym elementem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w tej części miasta.

Według planów MZD, skrzyżowanie nadal będzie funkcjonować jako rondo. Modernizacja infrastruktury drogowej i towarzyszącej w obrębie skrzyżowania będzie dopełnieniem pozostałych inwestycji komunikacyjnych realizowanych w ostatnich latach w pobliżu (takich jak przebudowa al. Wyzwolenia, budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fieldorfa – Nila, czy stworzenie nowego zbocza z pętlą tramwajową jako część budowy linii tramwajowej).

Prace przy budowie nowego skrzyżowania al. Wyzwolenia z ul. Fieldorfa – Nila obejmują między innymi: wymianę nawierzchni drogowej na odcinku około 200 metrów pomiędzy krańcami skrzyżowania oraz wymianę nawierzchni na wjazdach do skrzyżowania; zwężenie jezdni do 4,5 metra dla każdego kierunku jazdy; modelowanie skrzyżowania; budowę nowych pierścieni ronda (beton + granit); konstrukcję nowych peronów autobusowych oraz reorganizację zieleni.