Zaangażowanie funduszy unijnych w rozbudowę komunikacji miejskiej

Miejskie władze niedawno ogłosiły kilka przetargów. Mają one na celu zaktualizowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który dotyczy budowy nowego odcinka tramwajowego do Parkitki. Przedmiotem drugiego przetargu jest stworzenie programu przebudowy pewnej części torowiska, które prowadzi do Kucelina. Te działania otwierają drzwi dla realizacji nie tylko konstrukcji nowego rozgałęzienia linii tramwajowej, ale także umożliwienia obsługi całej trasy numer 1 do Kucelina przez supernowoczesne tramwaje Twist.

Realizacja tych dwóch ambitnych projektów zostanie możliwa dzięki pozyskanym z programu FEnIKS środkom finansowym z Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, czyli FEnIKS, to program, który został zaaprobowany przez Komisję Europejską w październiku 2022 roku.

Jeden z głównych celów finansowych tego programu to promowanie zrównoważonej mobilności multimodalnej w miastach. Realizowany jest on w ramach Priorytetu III, który nosi nazwę Transport Miejski. Do obszarów, które mogą liczyć na dofinansowanie z tego programu, należą inwestycje w infrastrukturę oraz tabor szynowy publicznego transportu zbiorowego.