Jak kupić dobre ubezpieczenie na życie w Chełmie Śląskim?

Wielu mieszkańców Chełma Śląskiego decyduje się na wykupienie indywidualnej polisy na życie. Ubezpieczenie przyniesie wiele korzyści pod warunkiem, że zostanie dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb. Na co zatem warto zwrócić uwagę?

Polisa na życie a zakres ochrony

Zakres ochrony wynikający z umowy to jedna z najważniejszych kwestii, jaką w rozmowach z klientami porusza każda solidna agencja ubezpieczeniowa. Chełm Śląski to przykład miejscowości, gdzie działają stacjonarne biura różnych firm ubezpieczeniowych, w związku z czym rozmowę z przedstawicielem wybranego towarzystwa można przeprowadzić osobiście. W podstawowej formule polisa na życie obejmuje jedynie zgon z przyczyn naturalnych, co – jak podkreśla agent Witold Dłubis prowadzący w Chełmie Śląskim biuro PZU – nie zapewnia kompleksowej ochrony przed skutkami rozmaitych zdarzeń losowych. W zależności od oferty do umowy można włączyć również m.in. śmierć w wypadku komunikacyjnym lub wskutek innego nieszczęśliwego wypadku, trwałe inwalidztwo, poważną chorobę, rehabilitację, narodziny dziecka, leczenie szpitalne, operację chirurgiczną, rehabilitację etc. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 692455192 lub wysyłając maila na adres [email protected].

Polisa na życie a sumy gwarantowane

Skuteczność polisy na życie w równie dużym stopniu, co od zakresu ochrony, zależy od wysokości sum gwarantowanych – czyli kwot, na które ubezpieczone są poszczególne zdarzenia. Przykładowo w przypadku zgonu ubezpieczonego bez względu na przyczynę suma gwarantowana wynosi zwykle od 10 tys. zł do nawet 2 mln zł.

Polisa na życie a wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności to kolejna istotna sprawa, o której musi dokładnie informować ubezpieczonych agencja ubezpieczeniowa – Chełm Śląski to miasto, w którym wybór w obszarze omawianych produktów ubezpieczeniowych jest bardzo szeroki. Ubezpieczyciele zazwyczaj nie wypłacają odszkodowania w razie np. samobójstwa, udziału w przestępstwie, przedawkowaniu leków itp.