Ulga dla Częstochowy: Dotacje na inwestycje transportowe nie są już marzeniem

Jeszcze do niedawna, pomysł zdobycia dotacji na projekty inwestycyjne w Częstochowie wydawał się jedynie utopijnym marzeniem. Jednak sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy te przedsięwzięcia znalazły się na liście priorytetów Regionalnego Planu Transportowego dla województwa śląskiego. Bez tego osiągnięcia, szanse na pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej byłyby praktycznie niewykonalne.

Fundusze unijne zasadniczo można podzielić na dwa rodzaje – te przeznaczone dla poszczególnych województw i te dystrybuowane na szczeblu krajowym. To drugie źródło finansowania służy przede wszystkim do realizacji dużych projektów. Dzięki nim, Częstochowa miała możliwość podjęcia prac nad przebudową arterii miasta – al. Wojska Polskiego, korzystając z funduszy z poprzedniego budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała środki na budowę odcinka autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Pyrzowicami.

Środki z puli wojewódzkiej z kolei, są przeznaczone na realizację zadań o znaczeniu ponadlokalnym, w tym także budowę i modernizację dróg wojewódzkich. Dzięki takim funduszom, w Częstochowie mogła powstać nowa część al. Bohaterów Monte Cassino, a także przeprowadzono remont ciągu ulic Dźbowska – Powstańców Warszawy – Gościnna, które tworzą trasę drogi wojewódzkiej nr 908.